Doneren

Het Geert Popkema Jeugdfonds wordt gevoed met de opbrengsten van activiteiten die Rotaryclub Dronten organiseert. De Haringparty 2016 en 2017 zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast tonen ook andere serviceclubs (o.a. Ronde Tafel en Ladies Circle) en verenigingen belangstelling om een bijdrage te leveren. Het fonds staat ook open voor giften en donaties van particulieren, instellingen andere fondsen.

Doe een donatie

Wilt u een donatie doen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Neem in dat geval contact op met het bestuur via het reactieformulier.