Doneren

Het Geert Popkema Jeugdfonds wordt gevoed met de opbrengsten van activiteiten die Rotaryclub Dronten organiseert. De Haringparty 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022 zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast hebben ook andere serviceclubs (o.a. Ronde Tafel en Ladies Circle) en verenigingen of instanties een bijdrage geleverd aan dit fonds. Het fonds staat ook open voor giften en donaties van particulieren, instellingen andere fondsen.

Doe een donatie

Wilt u een donatie doen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Neem in dat geval contact op met het bestuur via het reactieformulier.