Kansen initiëren én ondersteunen voor jeugd
Kansen initiëren én ondersteunen voor jeugd is één van de doelstellingen van Rotary. In 2017 bestond Rotaryclub Dronten 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft Rotaryclub Dronten het Geert Popkema Jeugdfonds in het leven geroepen. Het fonds stelt zich tot doel het ondersteunen van lokale en internationale initiatieven op het gebied van cultuur, sport, educatie, muziek en maatschappij voor de jeugd tot en met 21 jaar. Projecten die in aanmerking willen komen voor ondersteuning uit het fonds, voldoen aan de voorwaarden zoals de Stichting Geert Popkema Jeugdfonds die hanteert. De funding van het fonds is primair de verantwoordelijkheid van Rotaryclub Dronten. Daarvoor zal de club uiteenlopende acties initiëren of zelf organiseren. Ook wordt een beroep gedaan op landelijke fondsen die middelen ter beschikking willen stellen.

Wie was Geert Popkema?

Geert Popkema (1947-2016) was sinds 1971 verbonden aan het basisonderwijs. Eerst als onderwijzer op De Duykeldam in Swifterbant, later als directeur van De Brandaris in Dronten. Hij liet de belangen van leerlingen altijd prevaleren boven het onderwijssysteem, deed altijd wat het beste voor de leerlingen was en stimuleerde zijn collega’s hierin mee te gaan.

Lees meer...

Winnaars Grafitti ontwerp wedstrijd bekend

Jeugd maakt Graffiti voor op het electrischiteitshuisje in het Torenbosje aan de Oudebosweg. Vaak werd het huisje door onbekenden voorzien van graffiti. Nu is het ontwerp gemaakt door de Drontense jeugd.Dit voorjaar worden de ontwerpen samen met een professionele graffiti kunstenaar, samen met de ontwerpers, op het huisje gespoten.