Wie was Geert Popkema?

Geert Popkema (1947-2016) was sinds 1971 verbonden aan het basisonderwijs. Eerst als onderwijzer op De Duykeldam in Swifterbant, later als directeur van De Brandaris in Dronten. Hij liet de belangen van leerlingen altijd prevaleren boven het onderwijssysteem, deed altijd wat het beste voor de leerlingen was en stimuleerde zijn collega’s hierin mee te gaan. Zijn motto was: ,,Geef kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.’’ Vanuit die gedachte heeft hij ook buiten het onderwijs zijn maatschappelijke bijdrage geleverd. Sinds 1986 was Geert Popkema lid van Rotaryclub Dronten. De waardering voor zijn inzet en enthousiasme voor zowel de jeugd áls voor de Rotaryclub, komen samen in het Geert Popkema Jeugdfonds. Een initiatief dat de jeugd het noodzakelijke zetje in de rug geeft én talent helpt zich verder te ontwikkelen.