Aanvraag indienen

Het Geert Popkema Jeugdfonds stelt zich tot doel het ondersteunen van lokale en internationale initiatieven op het gebied van cultuur, sport, educatie, muziek en maatschappij voor de jeugd tot en met 21 jaar. Projecten die in aanmerking willen komen voor ondersteuning uit het fonds, moeten voldoen aan de voorwaarden zoals de Stichting Geert Popkema Jeugdfonds die hanteert.

 

Wij vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Dit versnelt de aanvraag. Wij ontvangen uw formulier bij voorkeur digitaal, u kunt dit sturen naar: info@geertpopkemajeugdfonds.nl

Stap voor stap een aanvraag doen

Wilt u een beroep doen op het fonds, volg dan de volgende procedure:

 1. Intakegesprek bij een bestuurslid
  De aanvrager van een project voert een intakegesprek met bij voorkeur twee bestuursleden van jeugdfonds. Dit gesprek vindt plaats op basis van het ingevulde projectidee-formulier [www.geertpopkemajeugdfonds.nl]. Tijdens het intakegesprek wordt besproken of het projectidee (in potentie) voldoet aan het toetsingskader waarmee projecten worden beoordeeld en geselecteerd.
 2. Informele beoordeling door het bestuur
  Het idee wordt aan de hand van het ingevulde projectideeformulier beoordeeld door het bestuur. Globaal zijn er drie adviezen mogelijk:

  • Het plan past niet bij de GPJF visie: het heeft geen zin een aanvraag in te dienen
  • Het plan past wel bij de GPJF-visie, maar heeft nog aanpassingen nodig: aanvrager krijgt advies over welke aanpassingen dit zijn, zodat er alsnog een aanvraag ingediend kan worden
  • Het plan past wel bij de GPJF-visie: het betreffende Rotary lid moedigt de aanvrager aan om een projectvoorstel in te dienen
  • Het advies wordt teruggekoppeld aan de aanvrager.
 3. Opstellen projectvoorstel
  De initiatiefnemer dient een projectvoorstel in volgens het format dat op de website staat. Nadat de aanvraag bij het GPJF is ingediend, wordt deze door het bestuur van het GPJF beoordeeld op volledigheid. Daarna wordt gekeken of het project past in de kaders van het openstellingsbesluit en of het voldoet aan de voorwaarden.
 4. Indiening en formele beoordeling
  Het projectvoorstel wordt ingediend en voorgelegd aan het bestuur. Dat kan na beoordeling door het bestuur leiden tot twee uitkomsten:

  • Positief oordeel: subsidiabel
  • Negatief oordeel: niet subsidiabel
 5. Beschikking en overeenkomst
  Als het GPJF bestuur positief is over het projectvoorstel, stelt het bestuur van het GPJF een voorstel op voor een subsidiebeschikking inclusief overeenkomst. De uitkomst van de beslissing (positief of negatief) wordt gemeld aan alle leden van Rotaryclub tijdens clubbijeenkomst.