Stichting Geert Popkema Jeugdfonds opgericht

Afgelopen week is de Stichting Geert Popkema Jeugdfonds officieel opgericht. De stichting is gelieerd aan Rotaryclub Dronten en door het ondertekenen van de statuten door voorzitter Remko Bosma van Rotary Dronten en secretaris Arno Kerkvliet is de stichting een feit. Het doel van de stichting is om kansen voor de jeugd te initiëren én te ondersteunen.

In 2017 bestaat Rotaryclub Dronten 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft Rotaryclub Dronten het Geert Popkema Jeugdfonds in het leven geroepen. Het fonds stelt zich tot doel het ondersteunen van lokale en internationale initiatieven op het gebied van cultuur, sport, educatie, muziek en maatschappij voor de jeugd tot 21 jaar. Projecten die in aanmerking willen komen voor ondersteuning uit het fonds, moeten voldoen aan de voorwaarden zoals de Stichting Geert Popkema Jeugdfonds die hanteert.

De funding van het fonds is primair de verantwoordelijkheid van Rotaryclub Dronten. Daarvoor zal de club uiteenlopende acties initiëren of zelf organiseren. Zo komt bijvoorbeeld de opbrengst van de recente haringparty van Rotarycub Dronten, volledig ten goede aan het jeugdfonds. Ook wordt een beroep gedaan op landelijke fondsen die middelen ter beschikking willen stellen. Recentelijk heeft studentenvereniging USRA een ‘klussen-actie’ opgezet waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan het fonds.