SOEP! krijgt vervolg

In Dronten is het project SOEP! (Samen Op Expeditie (met) Poen!) sinds een jaar actief en succesvol. De aan dit project verbonden jongeren hebben sinds hun deelname een groei in hun emotionele ontwikkeling doorgemaakt en zijn erg enthousiast over het idee om nu op hun beurt iets voor andere jongeren te kunnen betekenen. Met behulp van het Geert Popkema Fonds wordt de haalbaarheid van een op SOEP! gebaseerd project voor Syrische jongeren onderzocht. Hiervoor zijn startbijeenkomsten met jongeren en hun ouders nodig.

Het uiteindelijke doel is de integratie van de Syrische jongeren te versoepelen door hen actief in contact te brengen met Nederlandstalige autochtone als allochtone jongeren. Jongeren met wie ze ‘gewoon’ jong kunnen zijn, los van hun achtergrond waarin oorlog en geweld vaak een rol speelt. De grootste uitdaging om dit te realiseren is het vinden van een ingang binnen de Syrische gemeenschap. Deze is erg gesloten en wordt door mannen gedomineerd.

Het doel van het project is preventief: veel jongeren worstelen met hun identiteit en dat kan voor deze jongeren nog eens extra gelden. Zij komen vanuit een heel andere, in veel opzichten erg conservatieve cultuur en een land waar bovendien een oorlogssituatie heerst, terecht in Nederland waar de maatschappij in alle opzichten heel anders is ingericht. Hun ouders hebben vaak geen idee hoe de Nederlandse samenleving werkt en hebben door hun status ook geen mogelijkheden om daar actief aan deel te nemen, hetgeen vaak tot frustraties, verveling en schaamte leidt. De kans dat kinderen van statushouders door deze opeenstapeling van factoren vervallen in criminaliteit is helaas niet denkbeeldig.