Talentkeuken

Onlangs heeft een groepje jongeren het initiatief genomen om een oude, leegstaande welzijnskeuken in De Meerpaal nieuw leven in te blazen. Er is behoefte aan een plek waar rustig overlegd kan worden, huiswerk gemaakt kan worden, maar ook waar jongeren aan de slag kunnen met muziek, kunst en mediavormgeving.  Dit gedachtegoed hebben zij vertaald in een nieuw concept: De Talentkeuken. Een plek die in beginsel een uitvalsbasis kan zijn voor overleg en huiswerk, maar daarnaast voorzien is van de nodige middelen om op multimediaal gebied aan de slag te kunnen. Het traject wordt nagenoeg geheel vorm en inhoud gegeven door de jongeren zelf, onder begeleiding van een aantal professionals van De Meerpaal.

Veel jongeren zijn actief op het gebied van muziek, film, fotografie en mediavormgeving. Helaas ontbreekt het vaak aan middelen om serieus aan de slag te kunnen. Scholen zijn nog niet altijd voldoende ingericht of toegerust om intensief multimediagebruik, terwijl jongeren daar wel graag mee experimenteren.

De projectgroep heeft het Geert Popkema Jeugdfonds gevraagd om ondersteuning bij het optimaal inrichten van de Talentkeuken.
Tijdens een pitch hebben een aantal jongeren hun talent en enthousiasme laten zien.
Vlak voor kerst werd door een aantal bestuursleden de symbolische cheque van € 5.000 uitgereikt.

In het voorjaar van 2019 zal de Talentkeuken in gebruik worden genomen.